NOTA RELATIVA ALS SERVEIS PRESTATS A LA MATEIXA ADMINISTRACIÓ. És potestat de cada administració local puntuar o no els serveis prestats en un grup immediatament superior: consultau la convocatòria concreta per saber si correspon valorar, o no, aquests serveis prestats. En cas de valorar-se, es puntua cada mes el mateix que els serveis prestats en una categoria inferior.

Descarrega’t aquest Excel per a completar l’autobarem.
Assegura’t de seleccionar el full d’Excel correcte en funció de si és concurs de mèrits o concurs oposició .

©STEI Sindicat de treballadores i treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears. C/ Jaume Ferran, 58. 07004. Palma. Mallorca. Espanya. stei@stei.cat. Telèfon: 34 971 901600. Inscrit al registre de la DG de la Funció Pública de Presidència del Govern d’Espanya, número 49. CIF: G07126956