Vols rebre informació actualitzada del teu sector?

Amb el servei Connecta STEI rebràs constanment totes les novetats referents al procés d'estabilització del personal interí.
A més, si ets afiliada o afiliat, podràs fer totes les consultes que necessitis a través d'aquest canal.

©STEI Sindicat de treballadores i treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears. C/ Jaume Ferran, 58. 07004. Palma. Mallorca. Espanya. stei@stei.cat. Telèfon: 34 971 901600. Inscrit al registre de la DG de la Funció Pública de Presidència del Govern d’Espanya, número 49. CIF: G07126956