Recomanacions
Recomanam algunes bones pràctiques per a estar a punt per presentar-te als processos d’estabilització tan bon punt surtin les convocatòries.
1. Comprova que tens els documents d’identificació, títols requerits i certificats originals. Escaneja’ls i desa’ls en una mateixa carpeta.. (Recorda que en el tràmit de sol·licitud no s’ha d’adjuntar cap document.)
2. Si encara no tens el certificat digital que et permet firmar documents des del teu ordinador personal, segueix totes les passes que s’indiquen a continuació:
També pots anar a les oficines de l’Agència Tributària i sol·licitar-lo allà.
3. Dels teus cursos de formació, escriu en un document electrònic (Word, LibreOffice, etc.) el títol del curs, les hores, l’entitat que l’ha impartit, si és d’aprofitament, assistència o impartit; i la data finalització o d’expedició del certificat.
4. Sol·licita els certificats de triennis i serveis prestats en altres administracions diferents de la convocant.
Si necessites ajuda per a algun d’aquests tràmits, ens pots trobar a les nostres seus o pots contactar amb nosaltres mitjançant el servei Connecta.

©STEI Sindicat de treballadores i treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears. C/ Jaume Ferran, 58. 07004. Palma. Mallorca. Espanya. stei@stei.cat. Telèfon: 34 971 901600. Inscrit al registre de la DG de la Funció Pública de Presidència del Govern d’Espanya, número 49. CIF: G07126956