Important! Informació relativa als procediments d’estabilització en l’àmbit de l’EMAP (Consell de Mallorca) i de l’IMAS

 

El 22 de maig va tenir lloc una reunió de la Comissió de Seguiment d’Estabilització Consell de Mallorca – IMAS, en la qual es varen abordar les qüestions següents:

Tràmits i comunicacions

1️⃣ L’EMAP i l’IMAS es comprometen a editar un vídeo de suport per fer els tràmits de presentació de requisits i mèrits per als subgrups C1, C2 i AP. Així mateix, posen en funcionament un servei d’assistència amb cita prèvia per als aspirants dels subgrups C1, C2 i AP que la necessitin. S’ha de demanar la cita a estabilitzacio@conselldemallorca.net.

Les persones aspirants que acudeixin a l’EMAP amb cita hauran de dur, en un llapis de memòria, els documents escanejats individualment en pdf, i també el certificat digital o el DNI electrònic.

2️⃣ És essencial respondre a tots els requeriments dels tribunals o del Departament de Recursos Humans per esmenar o aclarir informació relativa a requisits o mèrits que hagin declarat els aspirants. En el cas de no respondre, l’Administració entendrà que l’aspirant desisteix de la seva sol·licitud.

3️⃣ Les comunicacions de l’EMAP i l’IMAS es faran públiques de forma col·lectiva. Per tant, no es faran notificacions individuals als aspirants perquè esmenin o facin les actuacions corresponents.

4️⃣ Tant a l’EMAP com a l’IMAS, els terminis per respondre a esmenes o aclariments tant de requisits com de mèrits es faran coincidir en els mateixos 10 dies hàbils.

5️⃣ En el cas que hàgiu de fer algun tipus d’esmena,  l’heu de fer a través del web de l’EMAP clicant directament damunt la plaça, que remet a la seu electrònica. Al final de la pàgina, hi trobareu l’accés al tràmit “Esmena de defecte”.

6️⃣ L’EMAP i l’IMAS han preparat una guia adreçada als tribunals per tal d’homogeneïtzar criteris, que es farà pública properament.

7️⃣ Pel que fa a la base de dades de preguntes d’Administració local, que recordem que han estat modificades en diverses ocasions, L’EMAP i l’IMAS remeten al web de la Direcció General de Funció Pública.

Calendaritzacions previstes per l’EMAP i l’IMAS

1️⃣ A finals d’agost o principis de setembre es publicaran les llistes definitives de concurs de mèrits dels subgrups A1/A2, així com de tots els grups d’administració general.

2️⃣ A principis d’octubre estan previstes les adjudicacions de les places i les presses de possessió dels col·lectius esmentats en el punt anterior.

3️⃣ Les places ofertes amb correspondència al Consell de Mallorca i a l’IMAS s’oferiran al mateix temps als aspirants que hi puguin optar.

4️⃣ La convocatòria dels tribunals dels processos del Consell de Mallorca i de l’IMAS està prevista per al proper dia 24 de maig, i aquesta setmana mateix, l’EMAP, Calvià, l’IMAS i la UIB signen el conveni per cedir les instal·lacions per poder fer els exàmens previstos a partir del 16 d’octubre i fins a la segona setmana de novembre, en una primera fase que afecta les places d’administració general.

5️⃣ En aquesta primera fase, les proves del mateix subgrup per a places de tots els municipis gestionats pel Consell de Mallorca seran iguals.

6️⃣ També, en aquesta primera fase, les proves del mateix subgrup per a places del Consell de Mallorca i l’IMAS serà les mateixes.

7️⃣ Les administracions han previst la coincidència horària de proves del mateix subgrup, de forma que aspirants del CIM o l’IMAS no podran presentar-se a places de municipis i a l’inrevés. A data d’avui, les administracions encara no ens han facilitat quins grups o subgrups coincidiran per fer la prova en un mateix dia.

8️⃣ Les previsions per a l’inici de les proves corresponents a les places d’administració especial del CIM i l’IMAS es mantenen a partir de mitjan febrer de 2024.

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry